Strokovni svet


Naloge strokovnega sveta Atletskega kluba Velenje:

·       skrbi za razvoj vrhunske, mladinske, pionirske in otroške atletike;

·       določa ekipe in posameznike, člane kluba, za udeležbo na atletskih tekmovanjih;

·       pripravlja strokovne predloge za odločanje na upravnem odboru;

·       koordinira strokovno delo med posameznimi izvajalci programov;

·       pripravlja strokovne predloge za ureditev statusnih vprašanj atletov;

·       pripravlja predloge za zagotovitev ustreznih pogojev za trening atletov;

·       spremlja pripravljenost atletov.

Člani strokovnega sveta

Steiner Martin

Predsednik, podpredsednik Atletskega kluba Velenje za tehnično področje

Natalija Bah

Članica, strokovna sodelavka

Ivan Lampret

Član

Jerneja Smonkar

Članica

Sabina Alihodžič

Članica

Tomislav Popetrov

Član