Vesele praznike in vse lepo v prihajajočem letu, vam želijo člani Atletskega kluba Velenje!

Strokovni svet


Naloge strokovnega sveta Atletskega kluba Velenje:

·       skrbi za razvoj vrhunske, mladinske, pionirske in otroške atletike;

·       določa ekipe in posameznike, člane kluba, za udeležbo na atletskih tekmovanjih;

·       pripravlja strokovne predloge za odločanje na upravnem odboru;

·       koordinira strokovno delo med posameznimi izvajalci programov;

·       pripravlja strokovne predloge za ureditev statusnih vprašanj atletov;

·       pripravlja predloge za zagotovitev ustreznih pogojev za trening atletov;

·       spremlja pripravljenost atletov.

Člani strokovnega sveta

Natalija Bah 

Predsednica in strokovna delavka AKV

Tanja Šalamon

Članica

Ivan Lampret

Član

Jerneja Smonkar

Članica

Sabina Alihodžič

Članica

Tomislav Popetrov

Član