Poteka vpis novih članov , pridružite se nam!
Z vpisom pričnemo v četrtek, 1. 9. 2022, na Mestnem stadionu ob jezeru med 17. in 18. uro. 
Vpišete se lahko tudi vse dni v septembru, od ponedeljka do četrtka, med 17.00 in 18.00 na stadionu. 

Strokovni svet


Naloge strokovnega sveta Atletskega kluba Velenje:

·       skrbi za razvoj vrhunske, mladinske, pionirske in otroške atletike;

·       določa ekipe in posameznike, člane kluba, za udeležbo na atletskih tekmovanjih;

·       pripravlja strokovne predloge za odločanje na upravnem odboru;

·       koordinira strokovno delo med posameznimi izvajalci programov;

·       pripravlja strokovne predloge za ureditev statusnih vprašanj atletov;

·       pripravlja predloge za zagotovitev ustreznih pogojev za trening atletov;

·       spremlja pripravljenost atletov.

Člani strokovnega sveta

Natalija Bah 

Predsednica in strokovna delavka AKV

Tanja Šalamon

Članica

Ivan Lampret

Član

Jerneja Smonkar

Članica

Sabina Alihodžič

Članica

Tomislav Popetrov

Član