Sodniški zbor

Sodniki Zbora atletskih sodnikov Velenje smo v letu 2014 sodelovali kot delegati, glavni sodniki, sodniki in organizatorji, predavatelji od šolskih do mednarodnih tekmovanj. Skupaj smo sodelovali na 45 tekmovanjih, od tega na 11, ki jih je organiziral AK Velenje in na 34 tekmovanjih po celi Sloveniji. Opravili smo 399 sojenj. Naši predstavniki so sodelovali tudi na letnem zboru ZASS, posvetu za delegate in seminarju za glavne sodnike.

Sodniški zbor ima vse ustrezne sodniške naprave in pripomočke za uspešno izvedbo večjih tekmovanj, prav tako imamo enotne uniforme. Zaradi problematike zagotavljanja zadostnega števila sodnikov na posameznih tekmovanjih smo sodelovali z drugimi sodniškimi zbori in s tem zadostili minimalnim kriterijem za organizacijo tekem glede števila sodnikov na tekmovanju.

Tudi v letošnjem letu smo ohranili dobro sodelovanje z ekipo iz PV Investa, ki nam pomaga pri elektronskem merjenju razdalj metov in daljine in ekipo TIMING-a Ljubljana, ki opravlja elektronsko merjenje časov in obdelavo podatkov.

Pomembne aktivnosti in naloge članov Zbora atletskih sodnikov Velenje v letu 2014:


 Trije sodniki so opravljala naloge delegatov Atletske zveze Slovenije:

  • Andreja Jošt
  • Matija Molnar
  • Darjo Pungartnik.
Sedem sodnikov je potrdilo status glavnega sodnika:

  • Aleš Janžovnik
  • Andreja Jošt
  • Bogdan Makovšek
  • Darjo Pungartnik
  • Anita Trupej Šturm.
  • Damijan Selan
  • Suzana Vtič

Zbor atletskih sodnikov Velenje

Rang sodnika

Število članov

NTO (nacionalna tehnična uradna oseba)

3

III rang

12

II rang

15

I rang

40

**********

Predsednik Zbora atletskih sodnikov Velenje

mag. Darjo Pungartnik

Aktivni sodniki v letu 2014

59

Vsi člani Zbora atletskih sodnikov Velenje

70

Eden od vrhuncev vsakoletne atletske sezone je organizacija tradicionalnega mednarodnega atletskega mitinga European Athletics Classic v počastitev dneva rudarjev. Na tem mednarodnem mitingu večinoma sodijo sodniki iz domačega zbora, kjer nam pomagajo kolegi sodniki iz ostalih zborov.

V letu 2014 smo v Zboru atletskih sodnikov Velenje organizirali tečaje za nove sodnike, katerega se je udeležilo 20 kandidatov. Izpite za nove sodnike je opravilo 12 kandidatov, ena kandidatka ni opravila izpita za napredovanje v rang III. Seminar sta vodila člana našega zbora Andreja Jošt in Aleš Janžovnik.