Poteka vpis novih članov , pridružite se nam!
Z vpisom pričnemo v četrtek, 1. 9. 2022, na Mestnem stadionu ob jezeru med 17. in 18. uro. 
Vpišete se lahko tudi vse dni v septembru, od ponedeljka do četrtka, med 17.00 in 18.00 na stadionu. 

Sodniški zbor

Atletski klub Velenje je ponosen, da ima svojo sodniško organizacijo, ki šteje preko 70 sodnikov. Sodniki Zbora atletskih sodnikov Velenje vsako leto sodelujejo, kot delegati, glavni sodniki, sodniki in organizatorji, predavatelji od šolskih do mednarodnih tekmovanj. Vsako leto sodelujejo na več 10 tekmovanjih letno, tako na tekmovanjih, ki jih je organiziral AK Velenje, kot tudi na tekmovanjih po celi Sloveniji. Predstavniki velenjskega sodniškega zbora sodelovali tudi na letnem zboru ZASS, posvetu za delegate in seminarju za glavne sodnike.

Sodniški zbor ima vse ustrezne sodniške naprave in pripomočke za uspešno izvedbo večjih tekmovanj, prav tako imamo enotne uniforme. Zaradi problematike zagotavljanja zadostnega števila sodnikov na posameznih tekmovanjih smo sodelovali z drugimi sodniškimi zbori in s tem zadostili minimalnim kriterijem za organizacijo tekem glede števila sodnikov na tekmovanju.

Tudi v letošnjem letu smo ohranili dobro sodelovanje z ekipo iz PV Investa, ki nam pomaga pri elektronskem merjenju razdalj metov in daljine in ekipo TIMING-a Ljubljana, ki opravlja elektronsko merjenje časov in obdelavo podatkov. Trije sodniki so opravljala naloge delegatov Atletske zveze Slovenije:

  • Andreja Jošt
  • Matija Molnar
  • Darjo Pungartnik.
Sedem sodnikov je potrdilo status glavnega sodnika:

  • Aleš Janžovnik
  • Andreja Jošt
  • Bogdan Makovšek
  • Darjo Pungartnik
  • Anita Trupej Šturm.
  • Damijan Selan
  • Suzana Vtič

Zbor atletskih sodnikov Velenje

Rang sodnika

Število članov

NTO (nacionalna tehnična uradna oseba)

3

III rang

12

II rang

15

I rang

40

**********

Predsednik Zbora atletskih sodnikov Velenje

mag. Darjo Pungartnik

Aktivni sodniki v letu 2018

59

Vsi člani Zbora atletskih sodnikov Velenje

70

Eden od vrhuncev vsakoletne atletske sezone je organizacija tradicionalnega mednarodnega atletskega mitinga European Athletics Classic v počastitev dneva rudarjev. Na tem mednarodnem mitingu večinoma sodijo sodniki iz domačega zbora, kjer nam pomagajo kolegi sodniki iz ostalih zborov.