VPIŠI SE V ATLETSKO ŠOLO VELENJE!
VPIS NOVIH ČLANOV POTEKA SKOZI VSE LETO. VABLJENI!

Organi in delovna telesa

UPRAVNI ODBOR ATLETSKEGA KLUBA VELENJE
Predsednik Luka Steiner
Podpredsednik Marjan Hudej
Član Miran Hudournik
Član Andreja Jošt
Član Anton Brodnik
Član Branko Naveršnik
Član Darjo Pungartnik
Član Maja Makovec Brenčič
Član Peter Mraz