VPIS V ATLETSKO ŠOLO VELENJE POTEKA ŠE CEL SEPTEMBER. 
Če vas zanima naša dejavnost, ste v soboto, 15.9.2018, v dopoldanskem času vabljeni na Titov trg, kjer se bomo predstavili.
VABLJENI!

Organi in delovna telesa

UPRAVNI ODBOR ATLETSKEGA KLUBA VELENJE
Predsednik mag. Marjan Hudej
Član Zdenko Berlot
Član mag. Stane Blagotinšek
Član Anton Brodnik
Član Branko Naveršnik
Član mag. Darjo Pungartnik
Član Martin Steiner