Poteka vpis novih članov , pridružite se nam!
Z vpisom pričnemo v četrtek, 1. 9. 2022, na Mestnem stadionu ob jezeru med 17. in 18. uro. 
Vpišete se lahko tudi vse dni v septembru, od ponedeljka do četrtka, med 17.00 in 18.00 na stadionu. 

Organi in delovna telesa

UPRAVNI ODBOR ATLETSKEGA KLUBA VELENJE
Predsednik Luka Steiner
Podpredsednik Marjan Hudej
Član Miran Hudournik
Član Andreja Jošt
Član Anton Brodnik
Član Branko Naveršnik
Član Darjo Pungartnik
Član Maja Makovec Brenčič
Član Peter Mraz