Organi in delovna telesa

UPRAVNI ODBOR ATLETSKEGA KLUBA VELENJE
Predsednik mag. Marjan Hudej
Član Zdenko Berlot
Član mag. Stane Blagotinšek
Član Anton Brodnik
Član Branko Naveršnik
Član mag. Darjo Pungartnik
Član Martin Steiner