Urnik tekmovanja / Competition Timetable

Discipline 22. mednarodnega atletskega tekmovanja bodo sledeče:
  • moške discipline: suvanje krogle, met kopja, met diska, skok s palico, skok v daljino, 100 m, 400 m, 800 m
  • ženske discipline: met kopja, met diska, skok s palico, skok v daljino, 100 m ovire, 200 m, 400 m, 1500 m, skok v višino**
  • nacionalne discipline*: moški: troskok in 100 m ovire, ženske: troskok in 100 m
                                    
Events of the 22nd International Athletic Meeting:
  • male events: shot put, javelin throw, discus throw, pole valut, long jump, 100 m, 400 m, 800 m
  • female events: javelin throw, discus throw, pole valut, long jump, 100 m hurdles, 200 m, 400 m, 1500 m, high jump**
  • nacional disciplines*: male events: Triple jump and 110 m hurdles, female events: Triple jump and 100 m
*Za nacionalne discipline niso predvidene denarne nagrade. V primeru premajhnega števila prijav si organizator pridružuje pravico, da disciplino odpove.
*There is no regular prize money structure applied for the national races. In case of low number of entry organizer can cancel the discipline.
** Disciplina skok v višino ženske še ni potrjena.
**High jump woman is not confirmed jet.